Phân Ưu Bà Têrêsa Maria Nguyễn Thị Tỉnh PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Phạm Định Do

nhũ danh Têrêsa Maria Nguyễn Thị Tỉnh

12-28-16

Sinh ngày 6 tháng 6 năm 1947 Tại Nam Định, Việt Nam.

Đã được Chúa thương gọi về lúc 19:15 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2016, Tại Houston, Texas

Hưởng thượng thọ 69 tuổi

 

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn 
Bà Têrêsa Maria
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP.


thanhkinhphanuu

**************************************************************************************************

Chương Trình Nghi Thức Phát Tang, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng như sau:

Thứ Năm ngày 29 tháng 12 năm 2016, tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

Địa chỉ: 12320 Old Foltin Rd., Houston, Texas 77086.

6:00 pm Thánh Lễ cầu nguyện

Sau Thánh lễ là Nghi Lễ Phát Tang, sau đó là giờ Cầu Nguyện của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Ca đoàn Tri Ân hướng dẩn.

Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2016, tai Nhà Quàn American Heritage

Địa chỉ: 10710 Veterans Memorial Dr. Houston, TX 77038. Phone: 281-445-0050.

10:00 am - 2:00 pm Thăm viếng & Cầu nguyện.

2:00 pm - 3:30 pm Cầu nguyện, Gia đinh Kính Lòng Thương Xót Chúa

3:30 pm - 5:30 pm Thăm viếng & Cầu nguyện

5:30 pm - 7:00 pm Cầu nguyện, Gia đình Tận Hiến Đồng Công

7:00 pm - 8:00 pm Cầu nguyện, Hội Legio Mariae và các hội đoàn công giáo.

8:00 pm - 9:00 pm Cầu nguyện, Ca đoàn Tri Ân

Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2016, tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

Địa chỉ: 12320 Old Foltin Rd., Houston, Texas 77086.

8:30 am giờ sáng  Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ Lavang

Sau Thánh lễ, Linh cửu sẽ được di chuyển và an táng tại Earthman Resthaven Cemetery

 13102 North Freeway Eastex Fwy, Houston, Texas 77060, (281) 443-7806.

Ô
Last Updated on Wednesday, 28 December 2016 21:43