Phân Ưu Ông Giuse Nguyễn Công Luận PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Ông Giuse Nguyễn Công Luận

Đã được Chúa thương gọi về ngày 27 tháng 12 năm 2016, Tại Houston, Texas

Hưởng thượng thọ 88 tuổi

 

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn 
Ông Giuse
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP.


thanhkinhphanuu

**************************************************************************************************

Chương Trình Nghi Thức Phát Tang, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng như sau:

Ông Giuse Nguyễn Công Luận qua đời ngày 27 tháng 12 năm 2016. Hưởng thọ 88 tuổi.
Linh cữu đang quàn tại Nhà Quàn American Heritage.
     10710 Veterans Memorial Dr. Houston, TX 77038. Phone: 281-445-0050.

* Thứ Năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016
    + 6:00 pm- 7:00 pm- Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
    + 7:30 pm- 8:30 pm- Chi Tộc 8, Gia Tộc La Vang thăm viếng & cầu nguyện
* Thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2016- Tại Nhà Quàn
    + 10:00 am- 7:30 pm- Thăm viếng & cầu nguyện
    + 7:30 pm- 8:30 pm- Đoàn Thanh Niên Ánh Sáng
   
* Thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2016
    + 11:30 am- Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, 12320 Old Foltin Rd., Houston, Texas 77086.
Sau thánh lễ, Linh cữu sẽ được tiễn đưa và an nghỉ tại Nghĩa Trang Earthman Resthaven, 13102 North Freeway Eastex Fwy, Houston, Texas 77060, (281) 443-7806.
Ca Đoàn Thành Tâm phụ trách hát lễ an táng,
Ô
Last Updated on Friday, 30 December 2016 08:23