Phân Ưu Ông VINCENTE NGUYỄN TRẦN THU PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

ongvincent

 

Ông VINCENTE NGUYỄN TRẦN THU

Sinh ngày 4 tháng 8 năm 1943 tại Việt Nam.
Đã Chúa gọi về ngày 8 tháng 1 năm 2017,tại Houston, TX - USA

Hưởng thượng thọ 73 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn 
Ông Vincente
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP.


thanhkinhphanuu

**************************************************************************************************

Chương Trình Nghi Thức Phát Tang, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng như sau:

LINH  CỮU  ĐANG QUÀN  TẠI

Nhà Quàn Brookside Memorial Park

                        13401 Eastex Fwy., Houston, TX 77039

                        Điện thoại: 281-449-6511

Thứ Năm, ngày 12 tháng 01, 2017- Tại Nhà Quàn

·   5:00 pm - 7:30 pm: Thăm viếng và cầu nguyện

·   7:3 0pm - 8:30 pm: Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của GX Đức Mẹ La Vang.

·   8:30 pm- 9:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 01, 2017 - Tại Nhà Quàn

·   8:00 am - 7:00 pm: Thăm viếng & cầu nguyện.

·   7:00 pm - 8:00 pm: Hội Legio Mariae Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thăm viếng & cầu nguyện

·   8:00 pm - 9:00 pm: Thăm viếng & cầu nguyện

 

Thứ Bảy, ngày 14 tháng 01, 2017

·         8:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường GX Đức Mẹ La Vang. Địa chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672

Sau Thánh lễ an táng, linh cữu sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại  Nghĩa Ttrang Brookside Memorial Park. Địa chỉ: 13401 Eastex Fwy., Houston, TX 77039. Điện thoại: 281-449-6511

 

Ô
Last Updated on Friday, 13 January 2017 06:10