Phân Ưu Ông ANTÔN NGUYỄN VĂN TẦN PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

onganton

Ông ANTÔN NGUYỄN VĂN TẦN

Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1939 tại Việt Nam.

Đã về Nhà Cha ngày 04 tháng 01 năm 2017, tại Topeka, Kansas - USA

Hưởng thượng thọ 78 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn 
Ông Antôn
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP.


thanhkinhphanuu

**************************************************************************************************

Chương Trình Nghi Thức Phát Tang, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng như sau:

LINH  CỮU ĐANG QUÀN  TẠI

Nhà Quàn American Heritage

                    10710 Veterans Memorial Dr, Houston, TX 77038

                      Điện thoại: 281-445- 0050

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 01, 2017 - Tại Nhà Quàn

·   2:00 pm - 3:00 pm: Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của GX Đức Mẹ La Vang.

·   7:00 pm - 8:00 pm: Gia Tộc La Vang thăm viếng & cầu nguyện

 Thứ Bảy, ngày 14 tháng 01, 2017

·   10:00 am: Thánh Lễ An Táng tại Nhà Nguyện Linh Đài Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang. Địa chỉ: 12400 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672

Sau Thánh lễ an táng, linh cữu sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Earthman Resthaven. Địa chỉ: 13102 North Freeway, Houston, TX 77060. Điện thoại:281-443-0063 

Ô
Last Updated on Friday, 13 January 2017 06:14