Phân Ưu Ông GIUSE ĐINH VĂN THANH PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Ông Giuse Đinh Văn Thanh

Sinh ngày 10 tháng 02 năm 1952, Tại  Việt Nam

Đã được Chúa thương gọi về 
ngày 19 tháng 03 năm 2017, Tại Houston, Texas

Hưởng Dương 65 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn 
Ông Giuse
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP.


thanhkinhphanuu

**************************************************************************************************

Chương Trình Nghi Thức Phát Tang, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng như sau:

 LINH  CỮU  QUÀN  TẠI
Nhà Quàn Vĩnh Phước II- Fairbanks
8588 Breen Road., Houston, TX 77064
Điện thoại: (281) 630-6966

Thứ Ba, ngày 21 tháng 03, 2017 - Tại Nhà Quàn
• 11:00 am : Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của GX Đức Mẹ La Vang
• 7:00 pm- 8:00 pm- Phong Trào Cursillo Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thăm viếng & cầu nguyện

Thứ Tư, ngày 22 tháng 03, 2017 - Tại Nhà Quàn
• 4:00 pm- 7:00 pm : thăm viếng & cầu nguyện
• 7:00 pm- 8:00 pm- Hội Legio Marie Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang thăm viếng & cầu nguyện

Thứ Năm , ngày 23 tháng 03, 2017
- 8:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường GX Đức Mẹ La Vang.
Địa chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672
· Sau Thánh lễ an táng, linh cữu sẽ được hỏa táng tại Nhà Quàn Vĩnh Phước II.
Địa chỉ: 8588 Breen Road, TX 77064.
Điện thoại: (281) 630- 6966

 

 

 

 

 

 

 

Ô
Last Updated on Monday, 20 March 2017 20:26