Phân Ưu Ông Phêrô Nguyễn Kinh Luân PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Ông Phêrô Nguyễn Kinh Luân

Đã được Chúa thương gọi về ngày 23 tháng 3 năm 2017, Tại Houston, Texas

Hưởng thượng thọ 53 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn 
Ông Phêrô
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

**************************************************************

Chương Trình Nghi Thức Phát Tang, Cầu Nguyện, và Thánh Lễ An Táng như sau:

Linh cữu đang quàn tại Nhà Quàn American Heritage.
10710 Veterans Memorial Dr. Houston, TX 77038. Phone: 281-445-0050.

Thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2017- Tại Nhà Quàn

- 7:00 pm- 8:00 pm- Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Thứ Ba, ngày 28 tháng 3 năm 2017- Tại Nhà Quàn

- 9:00 am- 7:00 pm- Thăm viếng & cầu nguyện

- 7:00 pm- 8:00 pm- Hội Legio Mariae thăm viếng và cầu nguyện

- 8:00 pm- 9:00 pm- Phong Trào Cursillo & Chi Tộc 10, Gia Tộc Lavang thăm viếng và cầu nguyện (Phong Trào Cursillo sẽ phụ trách hướng dẫn giờ cầu nguyện)

Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017.

- 8:30 am- Thánh lễ an táng tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Sau Thánh lễ, Linh cữu sẽ được hỏa táng.

Ca Đoàn Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ phụ trách thánh ca trong thánh lễ an táng.

Ô
Last Updated on Monday, 03 April 2017 05:02