Phân Ưu Cháu Nguyễn Hoàng Martin & Cháu Nguyễn Hoàng Anna PDF Print E-mail

 Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

Cháu Nguyễn Hoàng Martin & Cháu Nguyễn Hoàng Anna

Đã được Chúa thương gọi về trong bụng Mẹ lúc 3:55 sáng và 4:15 sáng

 

Ngày 26 tháng 3 năm 2017, Tại Houston, Texas

 

2 Cháu được 14 tuần Tuổi

 

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn:

 Cháu Nguyễn Hoàng Martin & Cháu Nguyễn Hoàng Anna
sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

thanhkinhphanuu

 

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 

***************************************************

Chương Trình Thánh Lễ An Táng cho 2 Thai Nhi

Cháu Nguyễn Hoàng Martin & Cháu Nguyễn Hoàng Anna như sau:

 

Thứ Tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017.

- 6:00 pm Thánh Lễ An Táng

- Sau Thánh lễ sẽ là giờ Cầu Nguyện cho 2 Linh Hồn Thai nhi Martin & Linh hồn Thai nhi Anna

tại Nhà Thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Houston -Texas.

- Sau đó Linh Cửu di chuyển đến Nhà quàn Vĩnh Phước 2: địa chỉ là 8588 Breen Rd, Houston, TX 77064, (Breen rd. và Fairbank north Houston rd) Điện thoại 832-321-8888.

- Nghi Thức Hỏa Táng cho Linh Hồn Thai nhi Martin & Linh hồn Thai nhi Anna

Hội Legio Mariae thuộc Giáo xứ Đức Mẹ La Vang sẽ phụ trách giờ Cầu Nguyện và Cha Xứ Gioan Baoxita Nguyễn Đức Vượng sẽ Dâng Thánh Lễ và các Nghi thức Tang Lễ.

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 03 April 2017 05:02