Phân Ưu Cụ Bà Đào Quang Thiết PDF Print E-mail

Phân Ưu

Trong niềm tin và hy vọng vào Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh,

Giáo xứ kính báo: 

 Cụ Bà ĐÀO QUANG THIẾT

Nhũ Danh MATTA PHẠM THỊ TOÀN

Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1934 tại Hà Tĩnh, Việt Nam.

Đã được thương gọi về Nhà Cha lúc 6 giờ 35 phút chiều ngày 11 tháng 05 năm 2017
tại Houston, TX – USA.

Hưởng thượng thọ 83 tuổi

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng toàn thể tang quyến
và cầu xin cho Linh hồn Cụ Bà Matta

sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

Cha Xứ Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng, OP. 


thanhkinhphanuu

*********** 

   LINH CỮU QUÀN TẠI

Nhà Quàn American Heritage

10710 Veterans Memorial Dr, Houston, TX 77038

Điện thoại: 281-445- 0050

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TANG,

THĂM VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN

Thứ Năm, ngày 18 tháng 5, 2017- Tại Nhà Quàn

·   1:00 pm- 9:00 pm: Thăm viếng & cầu nguyện

  Thứ Sáu, ngày 19 tháng 05, 2017

·   1:00 pm- 6:00 pm: Thăm viếng và cầu nguyện tại nhà quàn

·   7:30 pm- 8:30 pm: Nghi thức phát tang và giờ cầu nguyện của Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang tại Thánh Đường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Thứ Bảy, ngày 20 tháng 05, 2017 năm 2017

·  8:30 am: Thánh Lễ An Táng tại Thánh Đường GX Đức Mẹ La Vang.

Địa chỉ: 12401 Old Foltin Rd., Houston, TX 77086. Điện thoại: 281-999-1672

Sau Thánh lễ an táng, linh cữu sẽ được tiễn đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Earthman Resthaven. Địa chỉ: 13102 North Freeway, Houston, TX 77060.  Điện thoại: 281-443-0063 

Ô