Photo Gallery 2017
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 Phim & Hình Ảnh Cuộc Diễm Nguyện Cuộc Thương Đúc Chúa Giêsu 14-4-2017 Saturday, 22 April 2017 433
2 Phim & Hình Ảnh Thứ Năm Tuần Thánh, 13-4-2017 Saturday, 22 April 2017 419
3 Hình Ảnh Lễ Vọng Phục Sinh 2017 Wednesday, 19 April 2017 107
4 Hình ảnh Di Đàng Thánh Gía do Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Houston Thursday, 13 April 2017 800
5 Hình ảnh Dâng Hạt do Legio La Vang, Houston Wednesday, 12 April 2017 597
6 Hình ảnh Thánh Lễ Giao Thừa Ngày 27 tháng 1 năm 2017 Saturday, 28 January 2017 1928
7 Hình ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn & Mừng Kỹ niệm Ngày Thành Hôn Trong Xứ Wednesday, 04 January 2017 1255
8 Hình ảnh Thánh Lễ Tạ Ơn & Mừng Thượng Thọ, 1-1-2017 Monday, 02 January 2017 1375