Phim & Hình Ảnh Thứ Năm Tuần Thánh, 13-4-2017 PDF Print E-mail
Saturday, 22 April 2017 00:00

>>> Phim Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, 13-4-2017 Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Houston.

>>> Hình Ảnh Ngày Thứ Năm Tuần Thánh, 13-4-2017 Tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Houston.

Tiecly2017

 

 

 

Last Updated on Saturday, 22 April 2017 13:00