Chia Sẻ Lời Chúa, Lễ Thánh Gia. ngày 30 tháng 12 năm 2016 PDF Print E-mail
Friday, 30 December 2016 00:00

của Cha Khách, tại Gx. Đức Mẹ La vang

8:30 pm Ngày 30-12-16

 

Last Updated on Friday, 30 December 2016 11:57