Chia Sẻ Lời Chúa, Thánh Lễ Giao Thừa. ngày 27 tháng 1 năm 2017 PDF Print E-mail
Saturday, 28 January 2017 00:00

của Cha Gioan Baotixita Nguyễn Đức Vượng O.P. , tại Gx. Đức Mẹ La vang

6:00pm Ngày 27-1-17

 

Thánh Lễ Giao Thừa. ngày 27 tháng 1 năm 2017 tại Gx. Đức Mẹ La vang

Thánh Lễ Giao Thừa   

 

Last Updated on Sunday, 29 January 2017 08:33