Chia Sẻ Lời Chúa, Thánh Lễ mồng 2 Tết. ngày 29 tháng 1 năm 2017 PDF Print E-mail
Monday, 30 January 2017 00:00

7:30 am Ngày 29-1-17

 

9:00 am Ngày 29-1-17

 

10:45 am Ngày 29-1-17

 

Last Updated on Friday, 10 March 2017 05:58