Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật 24 Thường Niên-A Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật 24-A

của Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Ngày 16-09-2017