Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XXIX Thường Niên-A Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XXIX Thường Niên-A

 Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh O.P.

 

 Lm.Thomas Trần Thiên Ân O.P.