Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Thánh Lễ Mừng Các Thánh 1-11-2017 Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Thánh Lễ Mừng Các Thánh 1-11-2017

 Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh O.P.

 

 Ca Mừng Các Thánh (Hoài Chiên) do Ca Đoàn Thành Tâm, Gx. La Vang

 


 Bài Ca Trên Núi (Lm. Nguyễn Duy) do Ca Đoàn Thanh Niên Ánh Sáng, Gx. La Vang

 

 Ca Khúc Trầm Hương (Dao Kim) do Ca Đoàn Thanh Niên Ánh Sáng, Gx. La Vang

 


 Mừng Các Thánh (Hoài Đức) do Ca Đoàn Thanh Niên Ánh Sáng, Gx. La Vang