Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XXXI Thường Niên-A Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XXXI Thường Niên-A

 Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi

 

 Lm.Thomas Trần Thiên Ân O.P.