Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII Thường Niên-A Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật XXXII Thường Niên-A

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh O.P.