Chia Sẻ Lời Chúa, Chia Sẻ Lời Chúa, Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day 23-11-2017

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh O.P.