Audio Chia Sẻ Lời Chúa, THÁNH LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa, THÁNH LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM – LỄ TRỌNG
Bổn mạng Giáo Hội Việt Nam, 23-11-2017

Lm. Phêrô Phạm Duy Khánh O.P.