Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXVII Thường Niên A PDF Print E-mail
Tuesday, 10 October 2017 17:17

Jesus-praying

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 11: 1-4)

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói: ‘Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ’”.

Suy niệm

Tại sao các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy các ông cầu nguyện?

Điều các ông cảm thấy khó chấp nhận là sự nhàm chán trong cầu nguyện. Đôi khi, cầu nguyện chỉ mang tính hình thức một chiều của người môn đệ mà thiếu đi sự hỗ tương với Thiên Chúa, hay nói cách khác không nối mạng được với Chúa. Chúa Giêsu hiểu được nỗi thao thức này, nên khéo léo trao ban cho các ông lời kinh “Lạy Cha”, để giúp các ông làm khuôn mẫu cho mọi lời cầu nguyện. Cần khẳng định chắc chắn rằng Chúa Giêsu cũng dùng những tâm tình này để nói với Chúa Cha mỗi ngày. Vì thế, nếu lời kinh này là lời của Chúa Giêsu trò truyện với Cha mình tạo nên tâm tình vươn tới đỉnh cao trọn lành, thì các môn đệ nhờ đọc kinh này cũng có cơ hội gặp gỡ Cha Người hằng ngày không nhàmchán. Lý do này giúp chúng ta xác tín lời kinh này vẫn là lời kinh mang giá trị nhân bản, nhân văn và trọn vẹn con người lịch sử của Chúa Giêsu. Nó chứng thực cho cách con người vươn tới đỉnh cao trọn lành theo thánh ý Chúa muốn. Như vậy, khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta đi vào trong cõi thâm sâu vô tận của Thiên Chúa tình yêu, Đấng kêu gọi con người nên hoàn thiện như Ngài là Đấng hoàn thiện.

Hằng ngày chúng ta đọc kinh Lạy Cha và còn đọc nhiều lần, nhưng sự phản tỉnh cần thiết để cảm nhận điều mình đọc thì người tín hữu có khi còn xem thường, và nhiều khi lại máy móc, đọc cho qua, v.v. Như vậy, đây là lần nhắc nhở tiếp theo cho việc chúng ta cầu nguyện chưa mang tinh thần sẵn sàng gột rửa tâm hồn cách trọn vẹn, để có thể trở nên hữu ích như lời kinh chứa đựng.

Xin Chúa giúp chúng ta biết nâng tâm hồn lên với Chúa khi đọc kinh Lạy Cha, để niềm tin của mỗi người phản ánh sống động chính lời kinh này hướng tới. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Jesus-praying-1

Tin Mừng Lc 11: 1-4

Xem lại CN 17 TN C (Mt 6,1-15), thứ Ba tuần 1 MC và thứ Năm tuần 11 TN

Đạo Công Giáo của chúng ta thật hạnh phúc vì được gọi Thiên Chúa là Cha. Đây là đặc ân cao quý mà nhờ Đức Giêsu mặc khải cho, chúng ta mới biết và dám thưa với Thiên Chúa “Ápba - Cha”.

Hôm nay, khi được môn đệ xin Đức Giêsu dạy cầu nguyện, Ngài đã dạy họ cầu nguyện: 

Trước tiên cần xác định căn tính là con của các môn đệ với Cha trên trời: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời”. Khi có chung một Cha, thì ắt sẽ có nhau là anh em. 

Thứ hai, đã là con thì luôn mong cho danh Cha của mình được tỏ lộ và nhiều người tin nhận: “Xin làm cho Danh Cha được vinh hiển”; “Triều đại Cha mau đến”.

Thứ ba là nguyện xin cho: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, tức là xin Cha thể hiện mục đích của Người trên nhân loại đã có trong chương trình yêu thương của Người.

Thứ tư, thể hiện lòng trông cậy vào Cha, đồng thời phó thác đời sống xác hồn cho Cha để Người chăm lo: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”.

Thứ năm, ý thức mình là kẻ tội lỗi nên cần Cha tha tội: “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con”, tức là thành khẩn xin Cha tha mọi tội lỗi chúng ta xúc phạm đến Người, cũng như cho ta biết tha thứ các lỗi lầm mà anh em xúc phạm đến ta. 

Thứ sáu, ý thức sự mong manh, yếu đuối của bản thân, nên cần Cha bảo vệ: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”.

Cuối cùng, xin được trao phó mọi sự trong tay Cha, để xin Cha cứu giúp khỏi bị rơi vào tình trạng mất ơn nghĩa cùng Cha: “Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ”.

Qua kinh lạy Cha, Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện, thì ngay hôm nay, Ngài cũng dạy mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện như thế để xứng đáng là con Cha trên trời và có nhau là anh em trong cùng đại gia đình Hội Thánh.

Xin cho chúng ta luôn yêu mến Thiên Chúa và năng cầu khẩn với Người trong tâm tình của người con thảo. Amen.T

u sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển