Suy Niệm Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên A - Lễ Các Thánh Nam Nữ PDF Print E-mail
Tuesday, 07 November 2017 21:11

 

Tin-Mung-Lc-1425-33

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14: 25-33)

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: "Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi". Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

Suy niệm

Chúa Giêsu minh nhiên nói về chính mình: Người không là một thầy dạy như bao thầy dạy khác, không là một ngôn sứ như bao ngôn sứ đã từng xuất hiện, Người vượt trên mọi thầy dạy, vượt trên mọi ngôn sứ, Người là Đấng từ trời được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian; vì thế, ai muốn theo Người phải từ bỏ “cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình”.

Phải chăng đây là một lời đòi hỏi quá đáng? Thưa không, bởi Đức Kitô không xuất phát từ con người, Người là Ngôi Hai Thiên Chúa, bởi thế Người phải vượt trổi hơn mọi loại thụ tạo, cho dẫu đó là cha mẹ, vợ con và ngay cả chính mình, bởi không ai bằng Thiên Chúa, như lời Tổng lãnh thiên thần Micae đã minh định.

Quả thật, việc đòi hỏi từ bỏ mọi sự nếu làm môn đệ Chúa là một đòi hỏi chính đáng, bởi Đức Kitô vì yêu thương chúng ta, Người vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế” (Phl 2, 6-7), để giải thoát con người khỏi cảnh hư vong và được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. Nên việc được làm môn đệ Chúa quả là một vinh dự.

Thật vậy, trong cuộc sống trần thế, chúng ta đã không ngại tốn phí đi tìm cho được một bậc thầy thông thái khôn ngoan để tôn làm sư phụ; hay trong thời đương đại hôm nay, chúng ta đã tốn biết bao công sức và tiền bạc để lo cho con cái có được một người thầy đáng tin cậy để cậy nhờ. Vì thế, việc Đức Kitô đòi hỏi chúng ta cũng phải “trả một cái giá” nào đó nếu muốn chọn Chúa làm Thầy. Đó là điều phải lẽ, và “cái giá” để được theo Chúa không gì hơn là từ bỏ chính mình. Bởi nơi trường học Giêsu không dạy chúng ta làm giàu, cũng không dạy chúng ta trở thành những nhà lãnh đạo xuất chúng, nhưng chỉ dạy chúng ta có khả năng yêu thương, huấn luyện chúng ta ra khỏi cái vỏ ích kỷ, kiêu ngạo, và giúp chúng ta có một cuộc sống biết sẻ chia. Có nghĩa là trường học Giêsu hướng dẫn chúng ta trở thành những con người biết kiến tạo hoà bình và loại trừ sự bất công ra khỏi cuộc sống. Để có thể học được trong ngôi trường này, cần phải trả học phí bằng chính việc từ bỏ chính mình.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chọn Chúa là lẽ sống của cuộc đời chúng con, và khi đã chọn Chúa, xin giúp chúng con can đảm từ bỏ chính mình để trung thành bước theo chân Chúa. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Suy-niem-Loi-Chua-Lc-1425-33

Tin mừng Lc 14: 25-33

Xem CN 23 TN C

 “Ai đến với Ta mà không từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình thì không xứng đáng làm môn đệ Ta”; hay: “Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta được”; và: "Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi, thì không thể làm môn đệ Tôi được".


Thoạt nghe, không ai trong chúng ta lại không cảm thấy “sốc” vì lời mời gọi này của Đức Giêsu xem ra có vẻ ngược đời và không thể chấp nhận được!

Tuy nhiên, dưới ánh sáng của mặc khải, chúng ta mới hiểu được thật chí lý khi Đức Giêsu đưa ra lời đề nghị này:

Trước tiên, Ngài muốn nói đến sự dứt khoát để đặt ý Thiên Chúa lên trên hết. Nếu vì lý do tình cảm mà mất ơn nghĩa hay hạnh phúc Nước Trời thì phải lựa chọn Chúa trước, còn mọi sự khác tính sau. Khi đã có tình yêu và được tình yêu của Chúa chi phối, hẳn sẽ bao trùm và định hướng tình cảm gia đình cũng như người thân....

Thứ hai, là sự thanh thoát. Đức Giêsu mời gọi những người muốn đi theo và làm môn đệ của Ngài, khi cần thiết phải từ bỏ ngay cả những gì là của mình, hay do mình làm ra và có khi phải từ bỏ ngay chính bản thân mình nữa.... Bởi nếu không từ bỏ chính mình thì kể như những thứ ta bỏ trước trở thành vô ích, đây là điều khó khăn nhất đối với chúng ta!

Thứ ba, là phải vác thập giá mình mà theo. Đức Giêsu không bảo chúng ta vác thánh giá của Ngài, nhưng là thập giá của chính mình. Thập giá của chính mình là gì? Thưa có thể là người vợ lắm lời, ông chồng xay xỉn, bổn phận phải chu toàn…. Vác thập giá còn là từ bỏ ý riêng, là sống theo ý Chúa, tuân giữ luật Ngài trong lòng mến…. Những thứ đó làm nên chất liệu quý và giá trị của người Kitô hữu. 

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng theo Chúa trong vai trò là người môn đệ. Tức là từ bỏ mọi sự, kể cả thứ tình cảm riêng tư, và ngay cả bản thân của mình để theo Chúa cho trọn vẹn.

Sống siêu thoát là giúp mình khỏi vướng bận vào của cải trần gian để tâm hồn được thanh thản, hầu thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng được tốt hơn. 

Sẵn sàng vác thập giá của mình cách yêu mến, chứ không chỉ tôn thờ Thánh Giá của Chúa mà thôi. Luôn chu toàn bổn phận hằng ngày cách trung thành. Tránh tình trạng vác thập giá cả làng nhưng thập giá của mình thì lại đè đầu cưỡi cổ người khác và bắt họ vác thay. Bởi vì chính Đức Giêsu đã cứu chuộc chúng ta bằng thập giá, vì thế, đời môn đệ mà thiếu vắng thập giá, thì hẳn sẽ mất hương vị và không phải cuộc sống của chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được thanh thoát, biết đặt ý Chúa và sứ vụ của Ngài lên trên ý riêng cũng như tình cảm tự nhiên, biết từ bỏ chính mình và vác thập giá hằng ngày theo chân Chúa đến cùng. Amen. 

Tu sĩ: Jos. Vinc. Ngọc Biển

Last Updated on Tuesday, 07 November 2017 21:15