Ban Giáo Dục
Title Filter     Display # 
# Article Title Date Hits
1 Hình Ảnh Ban Giáo Dục & Lễ Ra Trường Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang-Houston. Ngày 20 tháng 5 năm 2017 Saturday, 20 May 2017 75
2 Đại Hội Giáo Lý Toàn Quốc Kỳ Thứ XIV Tuesday, 16 May 2017 79
3 Hình Ảnh Các Lớp Giáo Lý 2015-2016 Sunday, 23 April 2017 234
4 Hình Ảnh Các Lớp Việt Ngữ 2015-2016 Sunday, 23 April 2017 227
5 Hình Ảnh Thanksgiving 2016 Sunday, 23 April 2017 224
6 Hình ảnh Các Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 2017 tại Giáo Xứ La Vang Houston Monday, 10 April 2017 210
7 * Mới * Phân Ưu Cháu Nguyễn Hoàng Martin & Cháu Nguyễn Hoàng Anna Friday, 26 February 2016 97
8 Thông Báo của Trung Tâm Giáo Dục - Tháng Tư, 2016 Friday, 06 November 2015 615
9 Thông Tin TTGD La Vang Sunday, 01 February 2015 995